Nodarbības Skolotāja Dienas Nodarbības ilgums Grupas. Bērnu vec.
Dejošanas pulciņš Lilita Jansone Otrdienās, piektdienās 30-50 min. 15:10 - 6.,7., 9. grupa
16:00 - 3.,5.grupa
16:30 - 4.,8.grupa
Angļu valoda Linda Bogdane Otrdienās, Ceturtdienās 25 min. 16:15 - 7.,9.grupa
16:45 - 6.grupa
Robotika Madara Mezenceva,
asistents Reinis Rocēns
Pirmdienās 45 min. 16:10 - 9. grupa
17:10 - 6.,7.grupa